MT-MET posiada stosowne zezwolenia do prowadzenia działalności polegających na zbieraniu odpadów na wskazanych obszarach wydanych przez:

  • Starostę szamotulskiego decyzją nr OS.6233.26.2011
  • Starostę poznańskiego decyzją nr WS.6233.129.2013.IX
  • Starostę obornickiego decyzją nr OS.V.6233.18.2013
  • Starostę wrzesińskiego decyzją nr WBŚ.6233.25.2014